carousel

Kik vagyunk?

A Civilút egy olyan speciális társadalmi szerveződés, amely összekötő, közvetítő szerepet tölt be a civil szervezetek, a döntéshozó szervek és a közszolgálati intézményrendszer között. A célunk, hogy összekapcsoljuk azon szereplőket, akik egyazon ügyért dolgoznak. A közös munka során együtt szélesebb spektrumot tudunk felölelni és a programok még nagyobb hatékonysággal tudnak működni.

A névválasztásunk is erre utal: egy olyan utat szeretnénk biztosítani, amely összeköt, előre visz, útbaigazítást ad.

A civil szervezetek számára elsősorban edukációs programokat biztosítunk, hogy ezek a szervezetek megfelelően tudják érdekeiket képviselni a döntéshozók felé, és ezzel egyidejűleg tudásbázisuk növeléséhez is hozzájárul, a nemzetközi tapasztalatok megismertetésével, a mindennapi gyakorlatban történő alkalmazással is.

Partnerként tekintünk a közszolgálati intézményrendszerre is. Segítséget nyújtunk abban, hogy jobban megismerjék a civil szervezetek által közvetített információkat, tapasztalatokat, és ezeket hasznosítsák a munkájuk során.